Iedereen kan lid worden bij de AFC Utrecht Dominators. Man of vrouw, jong of oud, groot of klein, flag of tackle, iedereen kan bij ons terecht. Voor iedereen is er wel een speltype en positie. Via deze link kun je het inschrijfformulier downloaden => Download Inschrijfformulier. Of probeer American Football eerst door mee te doen aan onze speciale TryOuts.

 

De statuten zijn vooralsnog alleen beschikbaar op de vereniging. Deze zijn ter inzage op te vragen via mail. Het huishoudelijke reglement kun je HIER bekijken. Informatie over contributie is HIER te vinden.

U-pas korting

De Utrecht Dominators bieden U-pas korting aan op de contributie. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor een U-pas? Kijk dan voor meer informatie op http://www.upas.nl/.

Studentenkorting

Studenten krijgen 15% korting op de clubcontributie door ná betaling van de totale contributie een kopie van een geldige collegekaart te e-mailen naar penningmeester@utrecht-dominators.nl. De korting zal dan teruggestort worden door de penningmeester.

studkort

Samenwerking Utrecht Dominators en Club Collect

Vanaf het seizoen 2016-2017 werkt Utrecht Dominators samen met Club Collect voor het innen van de contributie. Hierdoor hebben onze leden de mogelijkheid om op meerdere manieren te betalen. Voor meer informatie over Club Collect kun je kijken op http://www.clubcollect.com/. Voor vragen over deze samenwerking kan contact opgenomen worden met het bestuur.

Beëindigen lidmaatschap

Het opzeggen van een lidmaatschap moet voor 1 juli. Stuur hiervoor een brief naar het secretariaat of email naar bestuur@utrecht-dominators.nl of  utrechtdominators@gmail.com. Er vindt geen teruggave van contributie plaats bij tussentijdse opzegging na start van het seizoen op 1 augustus.

quit