Contributie

Click HERE for English

Team Afkorting Leeftijd Totale contributie per jaar
Peewee Flag PWE 06 – 12 jaar € 96,21
Cubs Flag CUB 12 – 15 jaar € 127,21
Cadetten Tackle CAD 14 – 16 jaar € 154,21
Junioren Tackle JT 16 – 18 jaar € 158,21
Senioren Tackle SFC > 18 jaar € 261,21
Senioren Flag SFF > 16 jaar € 146,21
NSL Tackle NSL T > 14 jaar € 91,21
NSL Flag NSL F > 6 jaar € 68,21
Donateur DON nvt  nvt
  • Op dit moment heeft Utrecht Dominators geen Peewees en geen Cadetten team.
  • Het lidmaatschap loopt vanaf de start van het verenigingsjaar op 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
  • Opzegging van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli van het lopende jaar. Er vindt geen teruggave van contributie plaats bij tussentijdse opzegging na de start van het seizoen / einde transferperiode op 1 augustus.
  • Wanneer ingeschreven als lid bij Utrecht Dominators ben je lid tot wederopzegging. Tevens verklaar je kennis te hebben genomen van het voor de vereniging geldende huishoudelijk reglement en de statuten. Deze liggen ter inzage in de kantine (Manitobadreef 4, 3565 CH, Utrecht).
  • Utrecht Dominators werkt samen met Club Collect voor het innen van de contributie. Hierdoor hebben onze leden de mogelijkheid om op meerdere manieren te betalen. Voor meer informatie over Club Collect kun je kijken op http://www.clubcollect.com/. Voor vragen over deze samenwerking kan contact opgenomen worden met het bestuur.