Contributie

Click HERE for English

Team Afkorting Leeftijd Totale contributie per jaar
Peewee Flag PWE 06 – 12 jaar € 136,21
Cubs Flag CUB 12 – 15 jaar € 167,21
Cadetten Tackle CAD 14 – 16 jaar € 194,21
Junioren Tackle JT 16 – 18 jaar € 198,21
Senioren Tackle SFC > 18 jaar € 301,21
Senioren Flag SFF > 16 jaar € 186,21
NSL Tackle NSL T > 14 jaar € 91,21
NSL Flag NSL F > 6 jaar € 68,21
Donateur DON nvt  nvt
  • Op dit moment heeft Utrecht Dominators geen Peewees en geen Cadetten team.
  • In de clubcontributie is €40 vrijwilligersbijdrage opgenomen. Deze is eenvoudig terug te verdienen door minimaal 4 diensten per seizoen vrijwilligerswerk voor de club te doen. Dit geldt voor ouders/verzorgers van jeugdleden tot en met de categorie CUBS die zich 4 keer of meer per jaar inzetten voor de club. Vanaf Cadets is er een keuzemogelijkheid: de vrijwillige inzet mag dan van de speler en/of ouders/verzorgers komen. Vanaf de senioren categorie zijn leden zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het vrijwilligerswerk. Als voldaan is aan het vrijwilligerswerk dan wordt de €40 uitbetaald aan het eind van het verenigingsjaar (30 juni). De NSL-lidmaatschapscategorie is uitgezonderd van deze regeling.
  • Het lidmaatschap loopt vanaf de start van het verenigingsjaar op 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
  • Opzegging van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli van het lopende jaar. Er vindt geen teruggave van contributie plaats bij tussentijdse opzegging na de start van het seizoen / einde transferperiode op 1 augustus.
  • Wanneer ingeschreven als lid bij Utrecht Dominators ben je lid tot wederopzegging. Tevens verklaar je kennis te hebben genomen van het voor de vereniging geldende huishoudelijk reglement en de statuten. Deze zijn via de mail te verkrijgen voor inzage.
  • Utrecht Dominators werkt samen met Club Collect voor het innen van de contributie. Hierdoor hebben onze leden de mogelijkheid om op meerdere manieren te betalen. Voor meer informatie over Club Collect kun je kijken op http://www.clubcollect.com/. Voor vragen over deze samenwerking kan contact opgenomen worden met het bestuur.